Mój schowek (0)
Twoja pozycja w serwisie:  Start
Wybierz województwo
Miasto
Rodzaj obiektu
Rejon


tylko ze zdjęciami

tylko z opiniami

Twoje kategorie
 
Oferty Specjalne
Newsletter
W celu otrzymywania wiadomości o
nowościach na serwisie podaj swój adres email.Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kategoria:Obiekty sakralne
Miejscowość:Częstochowa
Ulica: Bohaterów Katynia 40/ 42
Poczta:42-208 Częstochowa
Telefon :34 363 33 88
Telefon kom:
Strona www: przejdź do strony
Lokalizacja:Galeria

Opis

 Teren tej wspólnoty parafialnej został w całoci wył±czony z parafii w. Józefa. W 1977 r. biskup Stefan Bareła utworzył tu - jeszcze nie formalnie - punkt duszpasterski, a jego organizację zlecił ks. Józefowi Kani, który zamieszkał w domu przy ul. Długiej 78 i przerobił stodołę na kaplicę, a budynki gospodarcze na sale katechetyczne. Parafia została tu utworzona przez biskupa Stefana Barełę 23 grudnia 1980 r., a więc w czasie zrywu solidarnociowego. Pierwszym jej proboszczem został dotychczasowy duszpasterz orodka ks. Józef Kania. On też podj±ł i prowadził bardzo trudne dzieło budowy wi±tyni i budynków parafialnych. Nabył działkę pod kociół i budynki parafialne we wieczyste użytkowanie na Wzgórzach Błeszyńskich przy obecnej ulicy Bohaterów Katynia. Przygotowania projektu architektonicznego podj±ł się inż. arch. Jerzy Kopyciak. Powięcenie krzyża i placu pod budowę obiektów parafialnych odbyło się 29 czerwca 1981 r. Prace budowlane rozpoczęto od budynków katechetycznego i plebańskiego w 1982 r. Następnego roku rozpoczęto budowę kocioła. 24 listopada 1984 r. biskup Stefan Bareła dokonał wmurowania kamienia węgielnego powięconego przez Ojca więtego Jana Pawła II w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. 24 grudnia 1985 r. biskup Franciszek Musiel powięcił dolny kociół i odprawił tam pierwsz± Mszę w. W następnych latach wznoszone były mury górnego monumentalnego kocioła. W 1992 r. została zamontowana stalowa konstrukcja dachu - jeden z bardzo trudnych etapów budowy. W latach 1993 – 1994 wykonano prace przy dachu na górnym kociele: założono krokwie, całoć została wydeskowana i pokryta blach± (26 ton blachy pokrytej na gor±co akrylem z Huty „Florian”). W 1995 r. założono 48 okien żelaznych, zaszklonych podwójnie. Sprawiono dębowe drzwi wejciowe do górnego kocioła. W 1996 r. wykonano schody do górnego kocioła. Taras otaczaj±cy kociół został wyłożony kostk± brukow±. Odeskowano dach od strony murów kocioła. W 1997 r. ukończono prace przy owietleniu kocioła. Górny kociół został otynkowany i wybiałkowany. Rozpoczęto prace przy zakładaniu w nim sufitu, które mimo wielu trudnoci ukończono w 1998 r. W tym samym roku górny chór wyłożono płytkami. Otoczenie dolnego kocioła wyłożono kostk± brukow± i zbudowano drogę dla niepełnosprawnych do górnego kocioła. W 1999 r. tynki zewnętrzne otrzymał dolny kociół. Otynkowano także balustradę betonow± na tarasie. Uporz±dkowano otoczenie wi±tyni zakładaj±c parkingi, buduj±c drogi dojazdowe i wejcie na taras górnego kocioła. Duży teren otaczaj±cy kociół zyskał charakter sakralny przez budowę groty Matki Bożej z Lourdes, Drogi Krzyżowej, kaplicy w. Krzysztofa i figury w. Józefa i w. Stanisława BM. 22 paˇdziernika 1995 r. arcybiskup Stanisław Nowak dokonał zwyczajnego powięcenia kocioła. Uroczystego powięcenia kocioła dokonał abp Stanisław Nowak 15 listopada 2000 r.
31 grudnia 1990 r. z parafii w. Stanisława została wydzielona nowa parafia p.w. w. Jana Chrzciciela z siedzib± przy ul. Długiej 78.
 

Formularz kontaktowy

Termin od: Termin do:
Imię i nazwisko:E-mail:Telefon kontaktowy:
odśwież obrazekTekst z obrazka:
     


Udogodnienia dla gościOpinie gości (0)

pokaż wszystkie


Noclegi w pobilżu

pokaż wszystkieNoclegi w tej miejscowości

pokaż wszystkie


Noclegi w tym województwie

pokaż wszystkie
Copyright 2009-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone przez serwis Infoturystyka.pl
powrót na górę