Mój schowek (0)
Twoja pozycja w serwisie:  Start
Wybierz województwo
Miasto
Rodzaj obiektu
Rejon


tylko ze zdjęciami

tylko z opiniami

Twoje kategorie
 
Oferty Specjalne
Newsletter
W celu otrzymywania wiadomości o
nowościach na serwisie podaj swój adres email.Kościół p.w. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Kategoria:Obiekty sakralne
Miejscowość:Częstochowa
Ulica: Mickiewicza 5/7
Poczta:42-217 Częstochowa
Telefon :34 365 44 98
Telefon kom:
Strona www: przejdź do strony
Lokalizacja:Galeria

Opis

Parafia została ustanowiona przez biskupa Stanisława Nowaka 5 stycznia 1991 r., a teren wydzielony z parafii ¦więtej Rodziny , NMP Zwycięskiej i w. Stanisława Kostki. Jej pierwszym proboszczem został mianowany ks. Andrzej Pękalski, dotychczasowy wikariusz parafii ¦więtej Rodziny. Parafia ta użyczyła mu pocz±tkowo mieszkanie, a proboszcz - ks. Bronisław Preder rozpocz±ł, jeszcze przed powołaniem parafii, budowę tymczasowej kaplicy-baraku na placu przy ul. Mickiewicza 5/17. W kaplicy tej, któr± ukończył i wyposażył we wszystkie utensilia już ks. A. Pękalski, pierwsza Msza w. została odprawiona w noc Bożego Narodzenia 1990 r. Biskup Stanisław Nowak w dzień Bożego Narodzenia tegoż roku o godz. 18.00 odprawił Mszę w. i powięcił kaplicę, rozpoczynaj±c w ten sposób systematyczn± służbę Boż± dla tworz±cej się wspólnoty.
   Rozwi±zywanie problemów zwi±zanych z dzierżaw± działki a póˇniej z przekładaniem mediów, tak, by na placu można było budować, trwało długo i okazało się bardzo kosztowne. Akt notarialny wieczystej dzierżawy działki od Przędzalni Czesankowej „Wełnopol” został sporz±dzony w dwóch etapach 30 czerwca i 4 sierpnia 1993 r. Budowę plebanii udało się rozpocz±ć w 1994 r. Była ona konieczna. Ksi±dz mieszkał w warunkach bardzo trudnych, w starym domu przeznaczonym do rozbiórki. Fundamenty kocioła zaczęto budować w roku 1996. Permanentnie brakowało pieniędzy. Do 1998 r. udało się ukończyć budowę częci mieszkalnej w stanie surowym oraz budowę fundamentów kocioła. Następca ks. A. Pękalskiego od paˇdziernika 1998 r. – ks. Sławomir Bartoszuk podj±ł od razu prace zwi±zane z ukończeniem częci plebańsko-administracyjnej. Założył przył±cza elektryczne i gazowe. W następnym roku duszpasterze mogli już zamieszkać na plebanii. 20 kwietnia 1999 r. zaczęto wznosić mury wi±tyni. 30 czerwca 1999 r. abp S. Nowak dokonał podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego oraz położenia kamienia węgielnego w mury wznoszonej wi±tyni. W grudniu tegoż roku przyst±piono do zakładania konstrukcji dachowej. 20 kwietnia 2000 r. została odprawiona pierwsza Msza w. w nowym kociele.

Formularz kontaktowy

Termin od: Termin do:
Imię i nazwisko:E-mail:Telefon kontaktowy:
odśwież obrazekTekst z obrazka:
     


Udogodnienia dla gościOpinie gości (0)

pokaż wszystkie


Noclegi w pobilżu

pokaż wszystkieNoclegi w tej miejscowości

pokaż wszystkie


Noclegi w tym województwie

pokaż wszystkie
Copyright 2009-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone przez serwis Infoturystyka.pl
powrót na górę