Mój schowek (0)
Twoja pozycja w serwisie:  Start
Wybierz województwo
Miasto
Rodzaj obiektu
Rejon


tylko ze zdjęciami

tylko z opiniami

Twoje kategorie
 
Oferty Specjalne
Newsletter
W celu otrzymywania wiadomości o
nowościach na serwisie podaj swój adres email.Kościół p.w. Św. Barbary DM i Św. Andrzeja Ap.

Kategoria:Obiekty sakralne
Miejscowość:Częstochowa
Ulica: Św. Barbary 51
Poczta:42-226 Częstochowa
Telefon :34 368 35 60
Telefon kom:
Strona www: przejdź do strony
Lokalizacja:Galeria

Opis

 Parafia została erygowana 3 sierpnia 1891 r. przez biskupa włocławskie¬go Aleksandra Kazimierza Bereniewicza, który wydzielił jej terytorium z jedynej wówczas w Częstochowie parafii w. Zygmunta. Obejmowała cał± zachodni± częć tej parafii zaczynaj±c od ul. Pułaskiego. Obok więc Częstochówki w skład nowej placówki wchodziły: Lisiniec, Zacisze ze stacj± kolejow± Stradom, Sabinów, Grabówka z koloni±, Liszka Górna i Dolna, Wielki Bór, Ł±ki, Aleksandrów, Kuˇnica Nowa i Stara, Kawodrza Dolna i Górna, Gnaszyn Dolny i Górny, Konradów, Dˇbów. W miarę rozwoju miasta parafia w. Barbary stała się parafi± - matk± parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego (dawnej w. Rocha - 21.06.1925), w. Teresy od Dzieci±tka Jezus w Dˇbowie (14.07.1937), Przemienienia Pańskiego w Gnaszynie (ekspozytura 03.09.1937), Najwiętszego Serca Pana Jezusa (ekspozytura 21.09.1939), w. Piotra i Pawła Ap.(01.08.1944), Miłosierdzia Bożego (ekspozytura 03.11.1952), N.M.P. Królowej Polski (wikariat terenowy 1972), częciowo w. Jana Sarkandra (12.06.1997).
Od 1430 r. teren kocioła w. Barbary zwi±zany cile z kultem obrazu Najwiętszej Maryi Panny Częstochowskiej (Jasnogórskiej). To tu według przekazów został porzucony po sprofanowaniu go przez obrazobórców Cudowny Obraz i obmyty w ˇródle. Pocz±tkowo przy tym ˇródle ustawiono krzyż, póˇniej wzniesiono kaplicę p.w. w. Barbary. W 1637 r. staraniem O. Andrzeja Gołdonowskiego, prowincjała Ojców Paulinów rozpoczęto budowę kocioła i klasztoru, przeznaczonego na nowicjat pauliński. Budowę ukończono w 1642 r. Kociół został konsekrowany 14 maja 1643 r. przez bpa Jana Madalińskiego, sufragana gnieˇnieńskiego, z uposażenia Piotra Gębickiego, biskupa krakowskiego. Kociół i nowicjat były wielokrotnie niszczone przez Szwedów: w 1655 r. w czasie oblężenia, a następnie w czasie wojny północnej w 1702, 1704 i 1709 r. W I połowie XVIII w. wybudowano obecn± kaplicę nad ˇródłem. Klasztor i kociół przeszedł kolejn± dewastację w 1769-72 ze strony wojsk rosyjskich w czasie walk konfederatów barskich. W okresie wojen napoleońskich w 1807 r. zamieniony na szpital, w 1809 r. splondrowany przez wojska austriackie. W 1864 r. miała miejsce karna kasata klasztoru za pomoc Paulinów w Powstaniu Styczniowym. Wobec braku faktycznego gospodarza zespół klasztorno-kocielny ulegał dewastacji. Po ustanowieniu parafii budynek klasztorny został wykupiony z r±k carskich przez parafian i przeznaczony na plebanię. Od 1892 r. rozpoczęto gruntowny remont całego zespołu oraz otoczenia (przebudowa przyziemi klasztoru, położenie nowych posadzek, otynkowanie elewacji, wymiana wi±zań dachowych i dachówek oraz obicie blach± chełmu na wieży). Na skutek wybuchu amunicji na pobliskich torach 17 stycznia 1945 r. kociół został poważnie uszkodzony (okna, dachy, sklepienia). W 1949 r. staraniem ks. Józefa Małka wi±tynia została odrestaurowana, a w 1954 r. podjęto prace zmierzaj±ce do przywrócenia pierwotnego wygl±du całego zespołu, m. in. odsłonięto zewn±trz w±tek ceglany na nawie głównej, prezbiterium oraz wieży. W latach siedemdziesi±tych w zwi±zku z przez¬naczeniem parteru plebanii dla Instytutu Teologicznego i Tirocinium Pastorale – przeprowadzono doć gruntowny remont tej częci budynku. 1 lipca 1997 r. na podstawie umowy między arcybiskupem Stanisławem Nowakiem i generałem Zakonu Ojców Paulinów o. Stanisławem Turkiem parafia w. Barbary została przekazana na stałe w administrację Zakonowi Ojców Paulinów. W klasztorze od 1.08.2002 r. mieci się Dom Nowicjacki dla braci odbywaj±cych drugi rok nowicjatu.
 

Formularz kontaktowy

Termin od: Termin do:
Imię i nazwisko:E-mail:Telefon kontaktowy:
odśwież obrazekTekst z obrazka:
     


Udogodnienia dla gościOpinie gości (0)

pokaż wszystkie


Noclegi w pobilżu

pokaż wszystkieNoclegi w tej miejscowości

pokaż wszystkie


Noclegi w tym województwie

pokaż wszystkie
Copyright 2009-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone przez serwis Infoturystyka.pl
powrót na górę