Mój schowek (0)
Twoja pozycja w serwisie:  Start
Wybierz województwo
Miasto
Rodzaj obiektu
Rejon


tylko ze zdjęciami

tylko z opiniami

Twoje kategorie
 
Oferty Specjalne
Newsletter
W celu otrzymywania wiadomości o
nowościach na serwisie podaj swój adres email.Kościół p.w. Św. Antoniego z Padwy i św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Kategoria:Obiekty sakralne
Miejscowość:Częstochowa
Ulica: Wysoka 9
Poczta:42-216 Częstochowa
Telefon :34 363 26 42,
Telefon kom:
Strona www: przejdź do strony
Lokalizacja:Galeria

Opis

Parafia została erygowana 23 listopada 1936 r. przez biskupa Teodora Kubinę. Teren wydzielony w całoci z parafii ¦w. Rodziny obejmował dzielnicę Ostatni Grosz oraz wsie Brzeziny Wielkie z koloniami, Brzeziny Małe i Hutę B z dworem (która jednak po roku została doł±czona do ekspozytury we Wrzosowej) i tzw. Wrzosowiak.
Funkcję kocioła parafialnego pełnił do 1956 r. drewniany dom przystosowany do tych zadań w latach 1930-33 przez ks. Antoniego Godziszewskiego. Jego staraniem zostały nadto zakupione konieczne do istnienia parafii działki budowlane oraz wybudowana została - w stanie surowym - plebania, zakupiony dom dla pracowników parafii oraz opracowany projekt nowej wi±tyni przez inż. arch. Zygmunta Gawlika z Krakowa. Ks. A. Godziszewski pracował tu od 1930 r. jako wikariusz parafii ¦więtej Rodziny upoważniony przez biskupa T. Kubinę do organizowania nowej placówki na Ostatnim Groszu.
Budowę kocioła rozpocz±ł drugi proboszcz ks. Stefan Jastrzębski 16 sierpnia 1938 r. W chwili wybuchu II wojny wiatowej gotowe były fundamenty i cokół kocioła. Prace budowlane przerwane działaniami wojennymi podjęte zostały dopiero w 1947 r. W chwili mierci ks. S. Jastrzębskiego w maju 1952 r. mury były wyci±gnięte na wysokoć 18 metrów. Budowę, do szczęliwego jej ukończenia i wyposażenia wnętrza, doprowadził kolejny proboszcz ks. Leon Stasiński. Uroczystego powięcenia (konsekracji) dokonał biskup Zdzisław Goliński 16 paˇdziernika 1956 r. Staraniem następnego proboszcza ks. Wincentego Kochanowskiego oddano do użytku 25. głosowe organy wykonane przez firmę Wł. Truszczyńskiego z Warszawy, a zamówione jeszcze przez ks. L. Stasińskiego, wieżę pokryto miedzi± i założono miedziane rynny i fartuchy, zbudowano z marmuru sławnickiego ołtarz „soborowy” oraz okazały dwupiętrowy dom katechetyczny zaprojektowany przez inż. arch. Zdzisławę Błaszczyk.
Pi±tym proboszczem parafii od 1995 r. jest ks. Stanisław Gębka. Jego staraniem w 1995 r. dokończono malowanie wnętrza kocioła a w podziemiach kocioła urz±dzono kaplicę przedpogrzebow±. Od 1 paˇdziernika 1996 r. istnieje parafialna CARITAS i od tego czasu w jej ramach działa kuchnia w. Antoniego dla biednych w wyremontowanym budynku przy ul. Stromej 16. W pierwszej połowie 1997 r. otynkowano górn± częć wieży kocioła. Arcybiskup Stanisław Nowak 2 kwietnia 1997 r. okrelił parafialny kociół jako sanktuarium w. Antoniego z Padwy, a listem z 26 wrzenia tegoż roku ustanowił od 1 paˇdziernika 1997 r. wieczyst± adorację Najwiętszego Sakramentu w bocznej kaplicy p.w. Najwiętszej Maryi Panny Częstochowskiej, która do tego celu została przystosowana. W 1999 r. zainstalowano w częci kocioła podławkowe elektryczne ogrzewanie i zmodernizowano sieć elektryczn± w kociele. W latach 1995-98 trwały prace remontowe i modernizacyjne na plebanii a także wygospodarowano 5 boksów garażowych. W roku 2000 wyremontowano górn± częć frontowej ciany wieży, wymieniono zewnętrzne szyby w oknach kocioła na pancerne, owietlono zewnętrzn± bryłę wi±tyni, położono kostkę brukow± wokół kocioła i przy plebanii, oraz zbudowano pochylnię dla niepełnosprawnych.
Częciowo z terenów parafii w. Antoniego zostały utworzone parafie: Wniebowst±pienia Pańskiego, w. Elżbiety Węgierskiej, w. Rafała Kalinowskiego (w całoci) i bł. Urszuli Ledóchowskiej. 

Formularz kontaktowy

Termin od: Termin do:
Imię i nazwisko:E-mail:Telefon kontaktowy:
odśwież obrazekTekst z obrazka:
     


Udogodnienia dla gościOpinie gości (0)

pokaż wszystkie


Noclegi w pobilżu

pokaż wszystkieNoclegi w tej miejscowości

pokaż wszystkie


Noclegi w tym województwie

pokaż wszystkie
Copyright 2009-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone przez serwis Infoturystyka.pl
powrót na górę