Mój schowek (0)
Twoja pozycja w serwisie:  Start
Wybierz województwo
Miasto
Rodzaj obiektu
Rejon


tylko ze zdjęciami

tylko z opiniami

Twoje kategorie
 
Oferty Specjalne
Newsletter
W celu otrzymywania wiadomości o
nowościach na serwisie podaj swój adres email.Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Kategoria:Obiekty sakralne
Miejscowość:Częstochowa
Ulica: Okólna 113
Poczta:42-218 Częstochowa
Telefon :34 322 23 44
Telefon kom:
Strona www: przejdź do strony
Lokalizacja:Galeria

Opis

  24 stycznia 1981 r. biskup Stefan Bareła powierzył ks. Kazimierzowi Najmanowi zorganizowanie orodka duszpasterskiego w rejonie ul. Okólnej. Od wrzenia tegoż roku zacz±ł funkcjonować punkt katechetyczny w piwnicy prywatnego domu. Lokalizację na budowę pawilonu katechetycznego przy ul. Okólnej 113 uzyskano 7 paˇdziernika 1982 r. Dnia 4 marca 1983 r. bp Stefan Bareła ustanowił wikariat terenowy pod wezwaniem Nawiedzenia Najwiętszej Maryi Panny (nadał mu faktyczne prawa parafii, których nie uznawały władze wieckie) wydzielaj±c jego obszar z parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego, w. Jakuba i w. Wojciecha BM. Ks. Kazimierz Najman w dniu 8 czerwca 1983 r. nabył na wieczyste użytkowanie plac o powierzchni 5802 m2, który został uroczycie powięcony 12 czerwca 1983 r. przez biskupa Stefana Barełę. W miesi±cach wakacyjnych tego roku wspólnota duszpasterska gromadziła się na Mszę w. niedzielne pod gołym niebem, a od wrzenia w baraku wzniesionym jako tzw. zaplecze budowlane. Projekt pawilonu katechetycznego (z kociołem ukrytym pod nazw±: aula) został opracowany w czynie społecznym przez parafianina mgra inż. arch. Bogdana Jezierskiego. Budowę rozpoczęto 9 maja 1984 r. Biskup Stanisław Nowak 27 paˇdziernika 1985 r. wmurował w cianę powstaj±cej wi±tyni kamień wyjęty z Grobu w. Piotra i powięcony przez papieża Jana Pawła II. Władze miejskie represyjnie wstrzymały budowę do 7 sierpnia 1986 r. Sale katechetyczne oddano do użytku w paˇdzierniku 1987 r. kontynuuj±c budowę częci kocielnej i mieszkalnej. Bp S. Nowak (po długich staraniach i po uzyskaniu zgody władz wojewódzkich) 11 marca 1988 r. erygował parafię i 19 marca mianował jej proboszczem ks. Kazimierza Najmana. Zwykłego powięcenia kocioła dokonał biskup Stanisław Nowak podczas pasterki w 1990 r. Dotychczasow± kaplicę-barak przekazano nowo powstałej parafii Najwiętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kociół był kolejno wyposażony w tabernakulum, ołtarz, ambonę, chrzcielnicę, w dębowe ławy, konfesjonały, sedilia w prezbiterium, nagłonienie, duże organy elektronowe i w meble w zakrystii. Abp S. Nowak w dniu 30 maja 1993 r. powięcił tryptyk ku czci Najw. Maryi Panny, w dniu 27 lutego 1994 r. erygował Drogę Krzyżow±, a 17 maja 1994 r. powięcił zabytkowy krzyż umieszczony wród symboli ewangelistów. Wszystkie prace malarskie wykonał artysta dr Jarosław Kweclich z Częstochowy. 11 grudnia 1994 r. bp Antoni Długosz powięcił wieżę wolnostoj±c± i na niej trzy dzwony, którym nadano imiona: Maryja, w. Kazimierz i w. Stanisław Kostka. W ramach kształtowania terenu wybudowano mury oporowe, wybrukowano plac przy kociele oraz chodniki otaczaj±ce kompleks budynków. Tereny wokół pawilonu katechetycznego obsadzono drzewkami, a na centralnym placu przed kociołem ustawiono duży krzyż misyjny. Kociół został uroczycie powięcony (konsekrowany) p.w. Nawiedzenia Najwiętszej Maryi Panny przez arcybiskupa Stanisława Nowaka 18 maja 1997 r.

Formularz kontaktowy

Termin od: Termin do:
Imię i nazwisko:E-mail:Telefon kontaktowy:
odśwież obrazekTekst z obrazka:
     


Udogodnienia dla gościOpinie gości (0)

pokaż wszystkie


Noclegi w pobilżu

pokaż wszystkieNoclegi w tej miejscowości

pokaż wszystkie


Noclegi w tym województwie

pokaż wszystkie
Copyright 2009-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone przez serwis Infoturystyka.pl
powrót na górę