Mój schowek (0)
Twoja pozycja w serwisie:  Start
Wybierz województwo
Miasto
Rodzaj obiektu
Rejon


tylko ze zdjęciami

tylko z opiniami

Twoje kategorie
 
Oferty Specjalne
Newsletter
W celu otrzymywania wiadomości o
nowościach na serwisie podaj swój adres email.Kopalnia Soli w Wieliczce

Kategoria:Muzea i skanseny
Miejscowość:Wieliczka
Ulica: Wiślna 12
Poczta:31-007 Kraków
Telefon :12 426 20 50
Telefon kom:
Strona www: przejdź do strony
Lokalizacja:Galeria

Opis

„Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających do głębokości 327 m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych".

Tak brzmi fragment uzasadnienia wpisu Kopalni Soli „Wieliczka" w dniu 8 września 1978 na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO wśród pierwszych 12 obiektów z całego świata. Istotnie bowiem historia Wieliczki, sięgająca czasów średniowiecza, stanowi zwierciadło rozwoju technik górniczych, kształtowania się organizacji pracy i zarządzania, powstawania uregulowań prawnych w przemyśle.

Od najdawniejszych czasów sól stanowiła podstawę ekonomiczno-gospodarczą państwa. Służyła jako środek płatniczy w formie „krusz solnych”- zastępując pieniądz metalowy. Pierwotnie sól otrzymywano ze słonych źródeł metodą warzelniczą, polegającą na odparowywaniu wody. Początki eksploatacji soli kamiennej nie są znane, najprawdopodobniej przy pogłębianiu studni solankowych natrafiono na złoże solne, które zaczęto wydobywać przy pomocy prymitywnych narzędzi. Władcy ówczesnej Polski szybko zorientowali się o wartości białego kruszcu. Dlatego też wprowadzono monopol na eksploatację a nawet dystrybucję soli. Zdawano sobie sprawę, że sól jest artykułem pierwszej potrzeby niezbędnym człowiekowi do życia. Duże jej ilości zużywano do konserwacji mięsa, masła, ryb, garbowania skór, produkcji prochu strzelniczego.

Ślady pierwszej warzelni produkującej sól z solanek powierzchniowych pochodzą ze środkowego okresu neolitu (3 500 lat przed naszą erą) i zostały rozpoznane na terenach nazywanych później Wieliczką. W czasach historycznych, już w XI - XII w. to właśnie Wieliczka była największym ośrodkiem warzelniczym w Małopolsce, nazywana jako Magnum Sal, czyli Wielka Sól.

Najstarszy szyb górniczy (poszukiwawczy), odkryty na dziedzińcu Zamku Żupnego w Wieliczce (obecnie udostępniony dla zwiedzających w formie rezerwatu archeologiczno-górniczego) pochodzi z połowy XIII wieku. Początki eksploatacji soli kamiennej w Wieliczce na dużą skalę łączą się z budową szybu Goryszowskiego datowanego na lata 80-te XIII w.

Pierwsza pisana zachowana wzmianka o soli kamiennej w Wieliczce zawarta jest w dokumencie lokacyjnym miasta z 1290 r., co nie znaczy, że soli kamiennej nie eksploatowano tutaj dużo wcześniej.

Pod koniec XIII w. ukształtowało się przedsiębiorstwo zwane "żupami krakowskimi", obejmujące kopalnie soli w Wieliczce i Bochni wraz z tamtejszymi warzelniami. W tym układzie organizacyjnym funkcjonowało ono przez blisko 500 lat, aż do pierwszego rozbioru Polski (1772 r.), będąc największym w dawnej Rzeczypospolitej i jednocześnie jednym z największych w Europie.

Sól była najważniejszą kopaliną w państwie polskim i zgodnie z obowiązującym prawem stanowiła własność panującego (tzw. regale solne). Oblicza się, że w czasach króla Kazimierza Wielkiego (XIV w.) dochody z jej sprzedaży stanowiły 1/3 wpływów do skarbu państwa. Okres świetności żup krakowskich przypadał na XVI do poł. XVII wieku. Załoga górnicza liczyła wówczas ok. 2 000 ludzi, osiągając produkcję przekraczającą 30 000 ton. W XVII w. sól wydobywano w Wieliczce z trzech poziomów kopalni. W tym okresie wydrążono osiem szybów (w tym służący obecnie do obsługi ruchu turystycznego szyb Daniłowicza). Powstały pierwsze mapy kopalni wielickiej. Długotrwałe wojny, towarzyszące im zarazy i klęski elementarne zachwiały gospodarka solną drugiej połowy wieku XVII, a zarządzający żupami dzierżawcy, zaniedbywali prace zabezpieczające, doprowadzając kopalnię do ruiny. Dopiero w następnym stuleciu przybyli z Saksonii specjaliści, na czele z J. G. Borlachem, zdołali usprawnić pod względem organizacyjnym i technicznym działalność przedsiębiorstwa.

Czasy austriackie (1772 - 1918) charakteryzują się olbrzymim wzrostem produkcji powodującym rozwój przestrzenny wielickiej kopalni, mechanizacją prac górniczych (maszyny parowe i elektryczne), zatrudnieniem fachowej kadry inżynierskiej oraz wytyczeniem dla zwiedzających kopalnię, pierwszej trasy turystycznej.

W 1913 r. uruchomiono w Wieliczce nowoczesną warzelnię soli, dającą wiele nowych miejsc pracy i perspektywy rozwoju produkcji, konsekwentnie realizowane w latach II Rzeczypospolitej. Wprowadzona wówczas nowa technologia, polegająca na ługowaniu soli pod ziemią, pozwoliła na osiąganie wysokich wskaźników produkcyjnych i przedłużenie działalności górniczej zakładu. Ekstensywna eksploatacja i zaniedbania w bieżących pracach zabezpieczających wpłynęły niekorzystnie na stabilność górotworu i kondycję kopalni. Po drugiej wojnie światowej zrodził się nawet pomysł jej zatopienia. W 1964 r. zakończono w Wieliczce wydobycie soli kamiennej, zaś 30 VI 1996 r. zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża. Obecnie malownicze wyrobiska kopalni są użytkowane do celów turystycznych, muzealnych i leczniczych.

Wielickie złoże solne obejmuje obszar 5,5 km (na linii E-W) o szerokości od 0,5 do 1,5 km (N-S). W ciągu siedmiu wieków zgłębiono w Wieliczce 26 szybów dziennych i 180 szybików łączących poszczególne poziomy. Górniczą eksploatację złoża rozpoczęto na I poziomie (57 m pod ziemią), dochodząc z czasem do poziomu IX (327 m głębokości). Wydrążono 2 350 komór i ponad 240 km chodników. Mimo występujących zagrożeń (wodne, zawałowe, gazowe) wyrobiska w kopalni wielickiej cechują się trwałością, znacznie większą niż w kopalniach kruszcowych, dzięki temu zachowały się do naszych czasów komory wybrane pod koniec średniowiecza czy w początkach ery nowożytnej. Dla lepszej ochrony najcenniejszych wyrobisk kopalni wydzielono w niej strefę zabytkową. Według stanu z 2004 r. obejmuje ona 218 komór i 190 chodników na poziomach I - V, w tym ponad 20 udostępnionych do zwiedzania w ciągu Trasy Turystycznej (poziom I - III) i 16 w Muzeum Żup Krakowskich (poziom III). Podstawowym celem aktualnie prowadzonych pod ziemią prac górniczych jest ochrona substancji zabytkowej. Kopalnia soli w Wieliczce posiada, bowiem status zabytku i jest objęta ochroną prawną. W 1976 r. została wpisana do rejestru zabytków krajowych, a w dwa lata później na Pierwszą światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 IX 1994 r. uznana za Pomnik Historii.
Noclegi w Wieliczce zapraszają 
Literatura:

Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce, t. I - XXIII (1965 - 2003 r.), Antonina Keckowa, Żupy Krakowskie w XVI - XVIII wieku (do 1772 r.),Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 r.
Dzieje żup krakowskich, Wieliczka 1988
Wieliczka dzieje miasta (do roku 1980), Kraków 1990
Antoni Jodłowski, Żupa Solna w Wieliczce, Wieliczka 2000

Formularz kontaktowy

Termin od: Termin do:
Imię i nazwisko:E-mail:Telefon kontaktowy:
odśwież obrazekTekst z obrazka:
     


Udogodnienia dla gości


Cennik

Ceny zwiedzania Kopalni Soli "Wieliczka" różnią się w zależności od tego, czy życzą sobie Państwo zwiedzać trasę turystyczną indywidualnie (wykupując zwiedzanie kopalni i decydując się na oczekiwanie na przydział przewodnika lub na tzw. turę w języku obcym) czy też jako wcześniej zgłoszona zorganizowana grupa.

Zwiedzanie odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika.

Istnieje możliwość wypożyczenia przewodnika multimedialnego obejmującego trasę turystyczną kopalni.

Na terenie szybu Daniłowicza znajduje się kantor wymiany walut czynny przez cały rok w godz. 9.00-17.00. Akceptowane są również karty płatnicze American Express, VISA, Mastercard, VISA Electron oraz Maestro.

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Zwiedzanie dla turystów indywidualnych

Turyści indywidualni to osoby wykupujące zwiedzanie kopalni i decydujące się na oczekiwanie na przydział przewodnika lub na tzw. turę w języku obcym. Przydział przewodnika polskojęzycznego następuje w momencie zebrania się 35 osób, jednak nie później, niż po 1 godzinie od chwili wykupienia zwiedzania.

JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY
ZWIEDZANIE
KOPALNI NORMALNE 49 PLN/ 1 os. 68 PLN/ 1 os.
ULGOWE 35 PLN/ 1os. 54 PLN/ 1 os.
RODZINNE 133 PLN/ 4 os. 190 PLN/ 4 os.
W cenę indywidualnego zwiedzania kopalni wliczona jest opłata za usługę przewodnicką.

Turyści indywidualni (polskojęzyczni i obcokrajowcy) nie rezerwują zwiedzania.

Ulgowe zwiedzanie kopalni przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia, młodzieży szkolnej i studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzinne zwiedzanie kopalni przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku 4-16 lat.

Bezpłatne zwiedzanie kopalni przysługuje dzieciom do 4-go roku życia.

Zwiedzanie w wybranym języku obcym (tura) organizowane jest o określonych godzinach. Turyści obcojęzyczni mogą również zwiedzać kopalnię z przewodnikiem oprowadzającym po polsku.

Język angielski październik – maj: 9.00-17.00, co godzinę
czerwiec – wrzesień: 8.30-18.00 co 30 minut
Język niemiecki październik – maj: 10.45, 16.10
czerwiec – wrzesień: 10.45, 14.15, 16.10
Język francuski styczeń - grudzień: 12.05
lipiec, sierpień: 10.15, 12.05, 15.15
Język włoski czerwiec, wrzesień: 13.10
lipiec, sierpień: 9.45, 13.10, 15.45
Język rosyjski w dniach 26 grudnia do 31 stycznia: 11.10, 14.10
czerwiec, wrzesień: 11.10
lipiec, sierpień : 11.10, 16.15
Język hiszpański czerwiec – wrzesień : 11.20, 16.20


CENNIK USŁUG DODATKOWYCH DLA TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH
OPŁATA ZA MOŻLIWOŚĆ FOTOGRAFOWANIA LUB FILMOWANIA NA TRASIE TURYSTYCZNEJ 10 PLN
OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE PRZEWODNIKA MULTIMEDIALNEGO W JĘZYKACH ANGIELSKIM, NIEMIECKIM LUB POLSKIM 10 PLN
                                                           JĘZYK POLSKI                                       JĘZYK OBCY
ZWIEDZANIE KOPALNI
NORMALNE                                              49 PLN/1 os.                                             68 PLN/ 1 os.
ULGOWE                                                   35 PLN/ 1os.                                             54 PLN/ 1 os.
RODZINNE                                               133 PLN/ 4 os.                                         190 PLN/ 4 os.

Przewodniki multimedialne nie obejmują obszaru Muzeum Żup Krakowskich. 
Zwiedzanie dla turystów grupowych

Zorganizowane grupy (tzw. turyści grupowi), aby zwiedzić kopalnię muszą dokonać wcześniejszej rezerwacji przewodnika i miejsca w harmonogramie grup wycieczkowych. W przypadku niezrealizowanej rezerwacji zwiedzania pobierana będzie opłata w wysokości zamówionej usługi przewodnickiej.

Grupy zorganizowane liczące od 5 do 35 osób (liczniejsze wycieczki muszą podzielić się na mniejsze grupy) wykupują usługę przewodnicką w wybranym języku oraz dla każdego członka grupy wstęp do kopalni

CENNIK DLA GRUP OD 5 DO 35 OSÓB
WSTĘP DO KOPALNI                                                   JĘZYK POLSKI                  JĘZYK OBCY
NORMALNY                                                                                      43 PLN/ 1 os.
ULGOWY                                                                                           29 PLN/ 1 os.
EDUKACYJNY                                                                                 18 PLN/ 1 os. -
PRZEWODNIK                                                                              156 PLN                 235 PLN

Ulgowy wstęp do kopalni przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia, młodzieży szkolnej i studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Edukacyjny wstęp do kopalni przysługuje grupom zorganizowanym składającym się z dzieci przedszkolnych, ze szkół podstawowych oraz gimnazjum zwiedzającym kopalnię z przewodnikiem w języku polskim.

Bezpłatny wstęp do kopalni przysługuje dzieciom do 4-go roku życia, 2 opiekunom w grupie przedszkolnej lub ze szkoły podstawowej, gimnazjum (pozostali opiekunowie wstęp bez ulgi), pilotowi lub opiekunowi grupy zorganizowanej.

Grupy zorganizowane liczące poniżej 5 osób wykupują indywidualne zwiedzanie kopalni dla każdego członka grupy oraz dodatkową usługę przewodnicką w danym języku zwiedzania.

CENNIK DLA GRUP PONIŻEJ 5 OSÓB
WSTĘP DO KOPALNI                                                      JĘZYK POLSKI                         JĘZYK OBCY
NORMALNY                                                                               49 PLN/ 1 os.                     68 PLN/ 1 os.
ULGOWY                                                                                   35 PLN/ 1 os.                      54 PLN/ 1 os.
DODATKOWA USŁUGA PRZEWODNICKA                       177 PLN                                    268 PLN

Ulgowy wstęp do kopalni przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia, młodzieży szkolnej i studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W grupie liczącej poniżej 5 osób opiekunowi grupy nie przysługuje wstęp bezpłatny.

Zorganizowane grupy mają możliwość zwiedzania kopalni pod opieką przewodników polskojęzycznych lub oprowadzających w językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim, czeskim, słowackim, węgierskim oraz ukraińskim. Istnieje także możliwość rezerwacji przewodnika w języku litewskim, japońskim oraz niderlandzkim.

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH DLA TURYSTÓW GRUPOWYCH
OPŁATA ZA MOŻLIWOŚĆ FOTOGRAFOWANIA LUB FILMOWANIA NA TRASIE TURYSTYCZNEJ 10 PLN
OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE PRZEWODNIKA MULTIMEDIALNEGO W JĘZYKACH ANGIELSKIM, NIEMIECKIM LUB POLSKIM 10 PLN
OPŁATA ZA OCZEKIWANIE PRZEWODNIKA NA ZGŁOSZONĄ GRUPĘ ZORGANIZOWANĄ W PRZYPADKU SPÓŹNIENIA SIĘ GRUPY 60 PLN
JAZDA (ZJAZD LUB WYJAZD) GRUPY ZORGANIZOWANEJ WINDĄ DO KOPALNI NA POZIOM I 250 PLN
JAZDA (ZJAZD LUB WYJAZD) GRUPY ZORGANIZOWANEJ WINDĄ DO KOPALNI NA POZIOM II 350 PLNOpinie gości (0)

pokaż wszystkie


Noclegi w pobilżu

pokaż wszystkieNoclegi w tej miejscowości

pokaż wszystkie


Noclegi w tym województwie

pokaż wszystkie
Copyright 2009-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone przez serwis Infoturystyka.pl
powrót na górę